Philippe De Smedt

E-mail
philippe.desmedt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Niet-invasieve prospectietechnieken in de archeologie
Environmental Soil Sensing

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
hoofddocent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 021
Telefoon
09 264 60 42
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
Geassocieerd lid
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 42
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.