Ivana Stankovic

E-mail
ivana.stankovic@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Vloeistofdynamica en stromingsmechanica
Verbrandingstechniek en branddynamica
Opleidingsonderdelen
Thermodynamica, warmte- en massatransfer
Thermodynamica, warmte- en massatransfer

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 32 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.