Wander Van Breedam

E-mail
wander.vanbreedam@ugent.be
Telefoon
09 331 36 25
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Posttranslationele modificaties
Virologie
Biotechnologie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 36 25
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.