Annik Leyman

E-mail
annik.leyman@ugent.be
Telefoon
09 264 95 08
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoeksco├Ârdinatie

Team
Beleidscel
Bibliometrie en onderzoeksvisitaties
Functie
co├Ârdinator onderzoeksevaluatie
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2
9000 Gent
Telefoon
09 264 95 08
Telefoon Secretariaat
09 264 30 36
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.