Kim De Leeneer

E-mail
kim.deleeneer@ugent.be
Categorie
gastprofessor
UZ medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
Klinisch gastprof.
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 34 (MRB)
9000 Gent
Werkplaats
1ste verdieping lokaal 057
Telefoon
09 332 01 58
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.