Wim Hardyns

E-mail
wim.hardyns@ugent.be
Telefoon
09 264 84 78
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Criminografie en methoden van criminologisch onderzoek
Veiligheid, preventie en politie
Methodologie en onderzoekstechnologie van de sociale wetenschappen
Opleidingsonderdelen
Voorbereidend Werk Masterproef
Kwantitatieve en kwalitatieve toegepaste data-analyse en rapportage
Onderzoeksontwerp in de criminologie
Kwantitatieve criminologische methoden en technieken
Encyclopedie van de criminologische wetenschappen

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
docent tenure track
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 84 78
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.