Carl De Strycker

E-mail
carl.destrycker@ugent.be
Telefoon
09 264 40 68
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Nederlandse letterkunde VI

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 68
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.