Sien Uytterschout

E-mail
sien.uytterschout@ugent.be
Telefoon
09 331 00 58
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur
Hedendaagse letterkunde

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Onderwijskwaliteitszorg

Team
Kwaliteitszorg
Functie
directiemedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 00 58
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.