Pieter Van der Meer

E-mail
pieter.vandermeer@ugent.be
Telefoon
09 264 87 27
Categorie
gastprofessor
vrijwillige medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 82
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 87 27
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 82
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.