Isabel Larridon

E-mail
isabel.larridon@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Moleculaire genetica van planten
Morfologie van planten
Populatiebiologie en -genetica
Opleidingsonderdelen
Evolutionaire morfologie van planten

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.