Gert De Sutter

E-mail
gert.desutter@ugent.be
Telefoon
09 331 19 47
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Syntaxis
CorpuslinguĆÆstiek
Vertaalwetenschap
Opleidingsonderdelen
Taalnormering van het Nederlands
Toegepaste taalkunde I
Nederlands: schrijfvaardigheid
Website: design en communicatie
Nederlands: vertaalrevisie
Nederlands: mondelinge formuleervaardigheid

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 47
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.