Joris Van de Velde

E-mail
joris.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 332 42 53
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Medische anatomie en morfologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
onderwijsbegeleider
Adres
C. Heymanslaan 10, 4B3
9000 Gent
Telefoon
09 332 42 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.