Johannes Cottyn

E-mail
johannes.cottyn@ugent.be
Telefoon
056 24 12 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Automatisatie, regelsystemen en robotica
Computer integrated manufacturing
Industrial engineering en operationeel onderzoek
Opleidingsonderdelen
Totale fabrieksautomatisering
Basisprincipes automatisering
Bachelorproef
Total Plant Automation I
Total Plant Automation II

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp

Functie
docent OP3
Adres
Gr.Karel.de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Telefoon
056 24 12 21
Telefoon Secretariaat
09 264 55 02

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.