Hans Dierckx

E-mail
hans.dierckx@ugent.be
Telefoon
09 264 47 97
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Wiskundige natuurkunde
Statistische fysica, thermodynamica, en niet-lineaire dynamische systemen
Biologische en medische fysica
Opleidingsonderdelen
Wiskundige methoden in de fysica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 2de verdieping lokaal 008
Telefoon
09 264 47 97
Telefoon Secretariaat
09 264 65 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.