Ingo Berensmeyer

E-mail
ingo.berensmeyer@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur
Vroegmoderne letterkunde (xvie-xviiie eeuw)
Literatuurtheorie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.