Claudia Crocco

E-mail
claudia.crocco@ugent.be
Telefoon
09 264 95 92
09 264 40 64
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de romaanse talen
Fonetiek en fonologie
Sociolinguïstiek
Opleidingsonderdelen
Italiaanse taalkunde: bijzondere vraagstukken I
Italiaanse taalkunde III
Italiaanse taalkunde I
Italiaanse taalvaardigheid I
Italiaanse taalkunde II
Structures in Spoken Language

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 021
Telefoon
09 264 95 92
09 264 40 64
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.