Iris Vandevelde

E-mail
iris.vandevelde@ugent.be
Telefoon
0494 85 50 53
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Zuid aziƫ
Film- en televisiestudies
Etniciteit en migratiestudies
Opleidingsonderdelen
Debatten

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
directiemedewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 005
Telefoon
0494 85 50 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.