Iris Vandevelde

E-mail
iris.vandevelde@ugent.be
Telefoon
09 264 70 39
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Zuid aziƫ
Film- en televisiestudies
Etniciteit en migratiestudies

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
directiemedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 49
9000 Gent
Werkplaats
Sint-Pietersnieuwstraat 49, 2de verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 70 39

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.