Ruben Verborgh

E-mail
ruben.verborgh@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel imec
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Webdevelopment

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
docent
FWO postdoctoraal onderzoeker
IMEC Postdoctoraal onderzoeker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 122
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
122 AA-Tower, zevende verdieping lokaal 005
Telefoon
09 331 48 93
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.