Ward De Spiegelaere

E-mail
ward.despiegelaere@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Morfologie

Functie
docent tenure track
Adres
Salisburylaan 133, D5 ingang 78
9820 Merelbeke
Werkplaats
D5, gelijkvloerse verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 77 38
Telefoon Secretariaat
09 264 77 11
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.