Hans De Steur

E-mail
hans.desteur@ugent.be
Telefoon
09 264 59 45
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Land- en tuinbouw
Landbouweconomie, ontwikkelingseconomie
Marketing, marketing modelling
Opleidingsonderdelen
Applied Rural Economic Research Methods - Partim I

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Landbouweconomie

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 45
Telefoon Secretariaat
09 264 59 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.