Adriaan Spruyt

E-mail
adriaan.spruyt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Leren, motivatie en emotie
Sociale perceptie en cognitie
Experimentele psychopathologie

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie

Functie
docent tenure track
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.