Lennert Jacobs

E-mail
lennert.jacobs@ugent.be
Telefoon
09 264 34 52
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Analoge en digitale signaalverwerking
Telecommunicatie en telemetrie
Datacommunicatie

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000 Gent
Telefoon
09 264 34 52
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.