Andreas Weiermann

E-mail
andreas.weiermann@ugent.be
Telefoon
09 264 48 99
09 371 45 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Fundamenten van wiskunde en logica
Combinatoriek, eindige meetkunde en discrete wiskunde
Theoretische informatica
Opleidingsonderdelen
Computeralgebra
Wiskundige logica II
Lineaire algebra en meetkunde I
Logica
Capita selecta in de logica

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 264 48 99
09 371 45 19
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.