Jutho Haegeman

E-mail
jutho.haegeman@ugent.be
Telefoon
09 264 85 57
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Wiskundige natuurkunde
Kwantummechanica, veldentheorie en bijzondere relativiteit
Statistische fysica, thermodynamica, en niet-lineaire dynamische systemen
Opleidingsonderdelen
Elektromagnetisme
Sterk gecorreleerde kwantumsystemen

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 264 85 57
Telefoon Secretariaat
09 264 65 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.