Dagmar D'hooge

E-mail
dagmar.dhooge@ugent.be
Telefoon
09 331 17 72
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Multischaal modellering
Polymeren
Materiaalsynthese
Opleidingsonderdelen
Polymeertechnologie
Polymerisatiereactietechniek
Verwerking van polymeren

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 70A
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 331 17 72
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.