Ruth Van den Driessche

E-mail
ruth.vandendriessche@ugent.be
Telefoon
09 264 59 32
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
secretaris
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 052
Telefoon
09 264 59 32
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.