Nele De Gersem

E-mail
nele.degersem@ugent.be
Telefoon
09 264 93 70
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vergelijkende Cultuurwetenschappen

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Apotheekstraat 5
9000 Gent
Telefoon
09 264 93 70
Telefoon Secretariaat
09 264 93 73
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.