Karen Van Godtsenhoven

E-mail
karen.vangodtsenhoven@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.