Lore Vandermeersch

E-mail
l.vandermeersch@ugent.be
Telefoon
09 264 59 18
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
logistiek medew. wetensch. onderzoek
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 18
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.