Jelle Laverge

E-mail
jelle.laverge@ugent.be
Telefoon
09 264 37 49
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Vocht- en warmtetransport in gebouwen
Installatietechnieken
Opleidingsonderdelen
Beginselen van het recht en het bouwrecht
Juridische aspecten van de aannemerij en stedenbouw

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
docent tenure track
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 49
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.