Bas Matthynssens

E-mail
bas.matthynssens@ugent.be
Telefoon
0484 12 45 18
Categorie
praktijkassistent
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
onderwijsdidacticus
praktijkassistent
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon
0484 12 45 18
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.