Klaus Pinte

E-mail
klaus.pinte@ugent.be
Telefoon
09 264 39 97
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Japanse literatuur
Andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities
Oost azië

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
onderwijsbegeleider
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 39 97
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.