Nathan Van Den Bossche

E-mail
nathan.vandenbossche@ugent.be
Telefoon
0476 97 85 91
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Constructieontwerp en –technologie
Materialentechnologie
Vocht- en warmtetransport in gebouwen
Opleidingsonderdelen
Inleiding tot bouwtechnisch ontwerpen
Bouwfysica en bouwtechniek: bijzondere vraagstukken 2

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
docent tenure track
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
0476 97 85 91
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.