Joachim Neri

E-mail
joachim.neri@ugent.be
Telefoon
09 264 59 92
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
laborant
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 6de verdieping lokaal 009
Telefoon
09 264 59 92
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.