Jonathan Maelfait

E-mail
jonathan.maelfait@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie

Functie
docent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Telefoon
046 847 70 48
09 331 37 10
Telefoon Secretariaat
09 331 36 00
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.