Aagje Lachaert

E-mail
aagje.lachaert@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen

Functie
administratief coördinator
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 43

Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Gents Universiteitsmuseum

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S30
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.