Pascal Van Der Voort

E-mail
pascal.vandervoort@ugent.be
Telefoon
09 264 44 42
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Anorganische chemie
Vastestofchemie
Katalyse
Opleidingsonderdelen
Bachelorproject
Nanoporeuze materialen
Heterogene katalyse
Materiaalchemie
Bachelorproject
Algemene scheikunde
Capita selecta algemene en organische chemie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Telefoon
09 264 44 42
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.