Griet Theeten

E-mail
griet.theeten@ugent.be
Telefoon
09 331 19 53
Categorie
doctorassistent
lector of hoofdlector
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Franstalige literatuur
Opleidingsonderdelen
Frans: taalpraktijk A
Frans: literatuur van het taalgebied

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
lector
doctor-assistent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 53
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 021
Telefoon
09 331 19 53
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.