Didier Reynaert

E-mail
didier.reynaert@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Ethiek en deontologie van het pedagogisch handelen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
gastprofessor
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.