Klaas Van Gelder

E-mail
klaas.vangelder@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Politieke geschiedenis
Opleidingsonderdelen
Onderzoeksseminarie: vroegmoderne geschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.