Sarah De Pauw

E-mail
sarah.depauw@ugent.be
Telefoon
09 331 03 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Psychosociale ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling
Handicap en ontwikkelingsstoornissen
Orthopedagogische diagnostiek en hulpverlening
Opleidingsonderdelen
Orthopedagogiek: praktijk, onderzoek en beleid
Orthopedagogiek en Disability Studies
Psychoanalytisch en ontwikkelingsgericht werken met kinderen, jongeren en gezinnen

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
docent tenure track
Adres
Begijnhoflaan 464
9000 Gent
Telefoon
09 331 03 03
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.