Sofie Decock

E-mail
sofie.decock@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Pragmatiek
Discoursanalyse
Opleidingsonderdelen
Duits: vertaling
Duits: literatuur van het taalgebied
Duits: algemene tolkpraktijk
Duits: gespecialiseerde tolkpraktijk
Duits: intercultureel project

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.