Sofie Decock

E-mail
sofie.decock@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taalkunde van de germaanse talen
Pragmatiek
Discoursanalyse
Opleidingsonderdelen
Duits: vertaling
Duits: literatuur van het taalgebied
Duits: algemene tolkpraktijk
Duits: gespecialiseerde tolkpraktijk
Duits: intercultureel project

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.