Hendrik De Bie

E-mail
hendrik.debie@ugent.be
Telefoon
09 264 48 96
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Klassieke analyse
Opleidingsonderdelen
Functieruimten
Wiskundige modellering in de ingenieurswetenschappen
Wiskundige analyse
Wiskundige analyse III: toepassingen van analyse en vectoranalyse

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Wiskundige Analyse

Functie
hoogleraar
vakgroepvoorzitter
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 062
Telefoon
09 264 48 96
Telefoon Secretariaat
09 264 49 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.