An Hendrix

E-mail
an.hendrix@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Medische celbiologie
Oncologie
Opleidingsonderdelen
Kwantitatieve analyse van cellen en weefsels

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens

Functie
docent tenure track
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.