Bert De Rybel

E-mail
bert.derybel@ugent.be
Telefoon
09 331 39 40
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Systeembiologie
Gevorderde celbiologie en signalisatie in planten

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 71
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
71 VIB oostvleugel, 1ste verdieping lokaal 122
Telefoon
09 331 39 40
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.