Michel De Dobbeleer

E-mail
michel.dedobbeleer@ugent.be
Telefoon
09 264 35 60
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Baltische en slavische letterkunde
Historische letterkunde
Vergelijkende literatuurwetenschap
Opleidingsonderdelen
Masterproef

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 35 60
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.