Lieve Bradt

E-mail
lieve.bradt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Ext. plaatsvervangend lid Raad van Bestuur/Bestuurscollege
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Sociale pedagogiek
Sociale agogiek
Sociale agogiek

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
docent tenure track
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 63 82
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
Lid Bestuurscollege
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Telefoon
09 264 63 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.