Julie Van Bogaert

E-mail
julie.vanbogaert@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
directiemedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 2de verdieping lokaal 004
Telefoon
09 331 02 18
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.