Birger Stichelbaut

E-mail
birger.stichelbaut@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 012
Telefoon
09 331 01 59
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.