Marijke Steeman

E-mail
marijke.steeman@ugent.be
Telefoon
09 264 37 19
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Duurzaam bouwen
Energieprestaties van gebouwen
Bouwfysica

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
hoofddocent
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 19
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.